shantui

پایداری جرثقیل

استحکام و پایداری جرثقیل به منظوراستحکام و ثبات دستگاه مجموع همه گشتاورها در هرنقطه ازجرثقیل مانند پایه آن باید برابر صفر باشد. عملاً، مقداربزرگی واندازه بارکه بلند می شود ( درآمریکا بارتخمینی نامیده می شود)‌ مقداری کمتر از باری است که باعث می شود جرثقیل واژگون شود ( فراهم آوردن حوزه اطمینان) برطبق استانداردهای آمریکا برای جرثقیل متحرک، محدودیت ثباتی بار تخمینی برای یک جرثقیل که بسیارآرام حرکت می کند ۷۵ درصد بارپیشنهادی است. محدودیت ثباتی بارتخمینی برای یک جرثقیل متحرک که بوسیله بازوهای متحرک محافظت می شود ۸۵ درصد از بار پیشنهادی است. این لزومات همراه با موارد مرتبط با ایمنی طراحی جرثقیل توسط انجمن آمریکایی مهندسان مکانیک بنیان نهاده شده است. استانداردهای ایمنی برای جرثقیل هایی که برروی کشتی ها یا سکوهای ساحلی سوارمی شوند ،به خاطر تحرک و پویایی بار به دلیل حرکت کشتی دقیق ترو جدی تراست. به علاوه، استحکام کشتی و سکوی ساحلی نیز باید درنظرگرفته شود. برای جرثقیل های سوارشده پایه ای ثابت،گشتاوری که توسط بازوی محرک و بار ایجاد می شود، بوسیله ستون پایه تحمل می شود. فشار در پایه جرثقیل باید کمتراز فشار بازده حاصل از بار باشد وگرنه جرثقیل ازکارمی افتد. موضوع : جرثقیل موافقم + 0 مخالفم - 0 Bookmark and Share برچسب ها: پایداری جرثقیل عضویت در خبرنامه: با ثبت ایمیل خود، آخرین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت کنید. پست الکترونیک :

منبع : اخبار و مقالات صنعت